Филм за поддръжката на мотриса 81-717/714 в депото

Филм за текущото обслужване на мотриси 81-717/714 в депото на метрополитена.

kokalian