За да се подготвят родителите, МОН ще каже два дни по-рано кога малките ученици се връщат в клас

TV Evropa