After Effects урок - Gta Sa Intro

Офф...Нямах си работа и го качих и тук...

bussy_e