Родена...жена - Таня Мезева

Бъди красива като пролетта!
Бъди нежна като вечерта!
Бъди горда от това,
че носиш името ЖЕНА!

ceca671