Какво представлява концепцията за по-бавното темпо?

TV Evropa