...Преситу Завинаги В Моето Сърце...

Много си я обичкам...Тя за мен е най - добрата певица...:*:*:*

pet_pr0mila_lub0v