Господи - Нели Андреева

Също така пеят и Милена Ставрева и Таня Митева.

ivson