Моят вълнист папагал

Вълнистият папагал е малък папагал, принадлежащ към триба на Платицерсини (Platycercini); понякога смятано за подсемейство на Platycercinae. То е едиственият вид от австралийския род Melopsittacus и понякога e изолиран в самостоятелна триба — Melopsittaci

huliganina