Стайка Гьокова - Вила Дойна

Съпр. орк. при АНПКТР, обр. Коста Колев.

gorskiyat