Георги Минчев, Васко Кръпката и Подуяне Б Б - Спомен за Щеката - На Бънди с любов - 1994

memoria2006