НАШАТА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮНИ - ЦЯЛАТА В ЗЕЛЕНО ! /част 8/ Сливен - Елена /проход "Вратник"/

16.06.2021 г. - 17.06.2021 г.
Пътуване от Сливен до Елена през прохода "Вратник".

gwlahliev