VBox7 logo

Любка Рондова - Беломорие

419 20.11.2010 Инфо

Посветено на 700 000 български бежанци и изгнанници от Беломорието: Беломорска Тракия, Одринска Тракия по крайбрежието на Бяло море, Беломорска (Егейска) Македония.