Тест Самораново Іі - Іv клас първа част финално

Видеото е елемент от изпълнението на проект "Приятно и полезно", подкрепен от Програма "М-Тел Грант", финансирана от Мобилтел ЕАД. Изпълнява СНЦ "Партньори - Дупница"

thelads