Тест на леки метални стълби

Тест на три метрова метална стълба при пулсиращи натоварвания от над 50 кг. Пишете лични или коментари за повече информация.

mcbobby