Франция прие окончателно закона срещу сепаратизма, с който може да се закриват религиозни обединения

TV Evropa