Земята се върти около оста си и около нас...

mavigoz