Едно бяло цвете... ( на - S )

по СТИХОВЕ НА Кети Бозукова

danikucarova