Парапетът на известен мост в Париж се срути под тежестта на закачените по него катинари

Известен мост в Париж буквално не успя да понесе тежестта на любовта. Един от парапетите на "Пон дез ар", който води към Лувъра, се срути под тежестта на окачените по него катинари. От години влюбени двойки от целия свят окачват на моста катинари и хвърлят ключа в реката под него в знак на вечната си любов.

TV Evropa