Меч на кан ювиги Кубрат - Wings3d

моята първа работа над wings3d - меча на кан кубрат

capie