Това се нарича сила !

Откъс от филма Jack and Jill :D

biskobeatz