Изложението за съвременно изкуство в Париж отвори за търговци и зрители

TV Evropa