Смях ... Немска овчарка скача във водата да си играе с делфин .

anton589