Гладни вълци нападат беззащитни елени !

Този вид елени се нарича карибу :)

danie_dimitrov1