VBox7 logo

Най-често срещаните измами при сделки с имоти

313 24.04.2019 Инфо

Имотните сделки и ролята на нотариуса
Гост: Красимир Анадолиев - председател на Нотариалната камара