Световната търговия ще отбележи скромен ръст през 2014 г, според прогнози на СТО

Търговията със стоки в глобален мащаб ще отбележи ръст от 4.7% през 2014 година. Прогнозата направи Световната търговска организация, ревизирайки предишната си оценка от септември 2013-та за ръст от 4.5 на сто. Тя обаче се въздържа от твърди прогнози за 2015 г., застраховайки се от възможни резки промени в икономическата конюнктура.

TV Evropa