Rainbow - Rainbow Eyes - Превод

- 1978 Несъмнено може да се каже, че е най - великата песен правена някога, с едно пояснение, че в този стил, доста са песните, които могат да бъдат определени по този начин.

incredible_bot