ВАС назначи експертиза по делото срещу изграждането на "Южен поток"

Върховният административен съд назначи комплексна съдебно-техническа експертиза по делото на граждански организации и физически лица срещу решението на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) да позволи изграждането на газопровода "Южен поток" на територията на България.

TV Evropa