VBox7 logo

Защо се отказват от кирилицата?

156 24.06.2019 Инфо

Децата в Казахстан досега изучаваха руски и казахски. Повечето възрастни хора свободно говорят и двата езика. Правителството обаче реши, че до 2025 г. ще замени кирилицата с латиница. Как реагират в страната?