VBox7 logo

Примерна тренировка за Канадска борба ! Слави Захариев :)

21 147 13.12.2008 Инфо

това за упражненията, а тези които искат да се занимават с това трябBа да правят тези упражнение с по-големи тежести и повече повторения !