КСНС прие 8 приоритета за споразумението с ЕС за следващия програмен период 2014-2020 г.

Консултативният съвет за национална сигурност се обедини около осем приоритета, които страната ни трябва да следва при подписването на споразумението с ЕС за следващия програмен период 2014 – 2020 година. Сред тях са образованието, намаляване на бедността, подкрепа за иновациите, регионалното развитие. Лидерите на всички парламентарни групи подкрепиха текста, само от "Атака" изразиха особено мнение.

TV Evropa