105 лв. ще е еднократното възнаграждение за председател на СИК, 80 лв. за член

TV Evropa