Макрон откри опакованата по проект на Кристо Триумфална арка в Париж

TV Evropa