VBox7 logo

[ Bg Subs ] Re Life - 11 [ Sabotage ]

Арата Кайзаки е 27-годишен мъж, мъчещ се да си намери работа. Едва свързва двата края с почасови работи, когато Рьо Йоаке се свързва с него. Рьо Йоаке работи за загадачната лаборатория "Нов живот", която провежда експеримент. Те са разработили хапче, което може да те направи да изглеждаш сякаш отново си на 17 години. Йоаке предлага на Кайзаки да стане тестов субект за една година, като лабораторията ще му плаща през това време. Кайзаки, нафиркан до козирката, се съгласява бързо-бързо и на сутринта се свестява, изглеждайки отново като ученик. Така започва животът му още веднъж като ученик, който непрестанно се забърква в каши.