VBox7 logo

новата Балканска академия за иновации стимулира бизнеса с устойчиви печеливши иновационни проекти

http://greeninnovations.biz
Балканската академия за иновации издава практически ръковдства, в които се анализира кухнята на самото правене на новостите за устойчив бизнес. Независимо дали той е вече факт, или е в разработка, или само е планиран. И точно затова книгата е в пряка полза на активните и предприемчивите. Информацията е свободна и е на разположение и на най-широка публика, която да ползва представените актуални новаторски разработки. Ако иновациите трябва да са легално защитени части от устойчив бизнес, предприемчивите могат да придобият необходимите им лицензи от борсата за изобретения  www.greeninnovations.biz
http://b2b.engineering