Марк Бриско никога не е убивал Moose (лос)

Марк Бриско разказва за ловните си подвизи.

partcaleste