Фолклор от Такия: А бяхме млади

Фолклор от ТАКИЯ: А бяхме млади

galileo33