Д-р Милен Врабевски за успехите на Intelligent Music Project през 2020 г.

TV Evropa