Ято от хиляди гарги в небето над София - 6.12.2020 г.

vesali