30,000 вата задействат алармите на всички коли по всички етажи на паркинга

30,000 вата задействат алармите на всички коли по всички етажи на паркинга

vessk0