Просто илюзия - Еп.1 - Магическата сметка

Това е първи епизод на онлайн предаването Просто илюзия. Предаване, в което ще ви позволим да се докоснете от близо до много илюзии.
За въпроси ни пишете тук или на:
Facebook: http://www.facebook.com/ProstoIliuzia

Благодарности на: Владимир Пе

prosto_iliuzia