Българско име в театралния афиш на Париж

TV Evropa