С благодарност към Таня Матеева за красивия стих!

deia68