Франция извика за консултации посланиците си в САЩ и Австралия

TV Evropa