Live For Speed - Cold Tyres

Да знам, нито музиката, нито самото видео стават...:D
Просто искам да разбера какво мислят хората

nick3689