10 Примера за мозъчен контрол в реалния живот

Ако желаете да помогнете за защитата на дивите животни в България-- > Спасителен център за диви животни - http://www.greenbalkans-wrbc.org/bg/

protectearth