МАВЗОЛЕЯТ на Георги Димитров - 5 минути София

Историята на един от символите на тоталитарната държава - мавзолеят на Георги Димитров - от построяването му през 1949 до разрушаването му през 1999. И все за шест дни.

fiveminutessofia