{ Delena's story } So lonely

Деймън си спомня миналото с Елена, след като тя избира Стефан. Също се сеща за нещата, които я е накарал да забрави и които тя ще си спомни сега когато е вампир. За конкурса на miss_dobrewa

sweetnesss