Надя, Лайв Комедия

Време е за малко английски аристократизъм. Не време е за Надя и нейната интерпретация на мистър Бийн.

star_machine_tv7