Ужасно!жени в Афганистан се Самозапалват!

Според вас тва ли е на4ина да избягаш от вси4кО?

damad_