Форпост - филм за състраданието - 1част (превод)

Това е филм-откровение. Филм-проверка за теснотата на душата, както и за чудото – реално и съвсем неприказно, филм за изцерения на неизлечимо болни деца и за изцерения на възрастни.(източник:MrBulgaran,YouTube, http://www.youtube.com/watch?v=rLA5ylFLLp8)

aurelia